Jednotky ve venkovním provedení

Jednotky ve venkovním provedení - zadat při návrhu

Jednotky ve venkovním provedení se umísťují hlavně na střechy budov, jsou odolné vlivům počasí. Rozvaděče mohou být buďto ve vnitřním či venkovním provedení, dle jejich umístění. Z hlediska jednoduchosti přístupu obsluhy se doporučuje vnitřní umístění rozvaděče.