Technické prostory

Jednotky pro technické prostory

Doporučené jednotky

  • Typ 14.... jednotka určená pro technické prostory jako jsou servrovny atd.                                           vzduchový výkon 2 600 - 36 000 m3
  • Typ 75.... jednotka určená pro technické prostory jako jsou servrovny atd.                                                 chladící výkon 11,1 - 246,5 kW

Zařízení řady Frecolair 14 byla speciálně vyvinuta pro snížení vysokého vnitřního tepelného zatížení v objektech bez požadavků na vlhkost. V datových centrech a technických centrech spolehlivě zajišťují provoz a regulují teplotu přiváděného vzduchu na požadovanou teplotu. Variabilita provozních režimů v kombinaci s vysoce kvalitními komponenty a precizní regulací zaručují vždy ekonomický provoz.

Zařízení řady Adcoolair 75 umožňují postupnou kombinací nepřímého volného chlazení "adiabatického" a integrovaného kompresorového chladicího systému s přesnou regulaci teploty. S řízeným výkonem, minimálními prostorovými požadavky a nízkými tlakovými ztrátami na straně vnitřního vzduchu je optimální zařízení pro technologické objekty. Energeticky účinné EC ventilátory v kombinaci s regulací objemového průtoku podle potřeby dále snižují provozní náklady. Řada zařízení Adcoolair 75 je optimálně přizpůsobena vysokým teplotám odpadního vzduchu. Kombinace vysoce kvalitních komponent s přesným řízením a regulací zaručují vždy ekonomický provoz.