Jednotky pro suché prostory

Jednotky pro suché prostory jako jsou kanceláře, divadla, výstavní sály atd.

Doporučené jednotky:

  • Typ 56....   Komfortní jednotka s dvojitým deskovým výměníkem tepla a adiabatickým chlazením
  • Typ 58....   Komfortní jednotka s dvojitým deskovým výměníkem tepla, adiabatickým a kompresorovým                              chlazením  - vzduchový výkon 2 600 - 40 800 m3/h
  • Typ 62....   Komfortní klimatizace s vysokou účinností s vestavěným blokem akumulace regenerativního tepla
  • Typ 64....   Komfortní klimatizace s vysokou účinností s vestavěným blokem akumulace regenerativního tepla
  • Typ 66....   Komfortní klimatizace s vysokou účinností s vestavěným blokem akumulace regenerativního tepla                    a kompresorovým chlazením  - vzduchový výkon 1 200 - 4 230 m3/h
  • Typ 68....   Komfortní klimatizace s vysokou účinností s vestavěným blokem akumulace regenerativního tepla                    a kompresorovým chlazením  - vzduchový výkon 3 900 - 51 000 m3/h
  • Typ 65....   Větrací jednotky pro technologie, průmysl a obchod - vzduchový výkon 10 000 - 40 000 m3/h

Typ 56.... Základem těchto jednotek je dvojitý deskový výměník tepla přes který probíhá i funkce adiabatického chlazení. Tento typ má dva stupně chlazení, volné noční chlazení a adiabatické chlazení. Součástí VZT jednotky je kompletní regulace s možností napojení na vyšší řídící systém (MaR) přes ModBus a vzdálený servisní dohled.

Typ 58....Stejná jednotka jako 56...., ale navíc s kompresorovým chlazením bez vnější jednotky. Celý kompresorový okruh je vestavěný do VZT jednotky. Tato jednotka má tedy třístupňové chlazení - volné noční chlazení, adiabatické chlazení a kompresorové chlazení. Součástí VZT jednotky je kompletní regulace s možností napojení na vyšší řídící systém (MaR) přes ModBus a vzdálený servisní dohled.

Typ 62.... Základem tohoto typu je vestavěná bloková akumulace regenerativního tepla s více jak 90 % účinností. Nabíjení a vybíjení jednotlivých bloků akumulace probíhá přes resolair klapky. Akumulátorové bloky v antikorozívní úpravě. Součástí VZT jednotky je kompletní regulace s možností napojení na vyšší řídící systém (MaR) přes ModBus a vzdálený servisní dohled.

Typ 66....Stejná jednotka jako 62...., ale navíc s kompresorovým chlazením bez vnější jednotky. Celý kompresorový okruh je vestavěný do VZT jednotky. Součástí VZT jednotky je kompletní regulace s možností napojení na vyšší řídící systém (MaR) přes ModBus a vzdálený servisní dohled.

Typ 64.... Stejná jednotka jako 62.... určená pro větší objemy vzduchu 3 900 - 51 000 m3/h.

Typ 68.... Stejná jednotka jako 66.... určená pro větší objemy vzduchu 3 900 - 51 000 m3/h.