Dveřní kontakt

Blokace jednotky od dveřního kontaktu - příplatková výbava

Pro blokaci jednotky od dveřního kontaktu v bazénu využijeme stávajících kontaktů zabezpečovacího systému na dveřích. V rozvaděči Menerga budou svorky s bezpotenciálovým kontaktem, na které se dveřní kontakt nebo výstup od zabezpečovačky zapojí. V případě rozpojení kontaktu (došlo k otevření dveří) se jednotka zastaví po x minutách nastaveného doběhu, aby se předešlo plýtvání financí úpravou venkovního vzduchu. Jakmile kontakt opět sepne, jednotka se znovu uvede do provozu a její regulace bude opět řídit úpravu vzduchu v prostoru.