C-RB

Návod na obsluhu dálkového ovladače C-RB D

Dálkový ovladač C-RB D - příplatková výbava

Na panelu dálkového ovladače jsou zobrazeny skutečné hodnoty vlhkosti vzduchu, teploty vzduchu a teploty bazénové vody (pokud je osazeno čidlo teploty bazénové vody). Žádané hodnoty vlhkost vzduchu, teplota vzduchu a teplota bazénové vody (pokud je osazeno čidlo teploty bazénové vody) lze nastavit pomocí tlačítek (+ nebo -). Na displeji se zobrazí žádaná hodnota. Stlačením tlačítka koupacího režimu se rozsvítí kontrolka a po dobu 60 minut běží koupací režim bez nutnosti nastavení přes panel HMI. Opětovným stisknutím se režim vypne. Stlačením tlačítka vnějšího vzduchu se zobrazí kontrolka a jednotka se přepne do režimu s čerstvým vzduchem po dobu 120 min. Opětovným stlačením tlačítka se režim vypne. Časové hodnoty koupacího větracího režimu lze nastavit na panelu HMI.