Cirkulační klapka

Cirkulační klapka - zadat při návrhu

Cirkulační klapka slouží k úspoře energií, jednotka zavře klapku sání čerstvého vzduchu a výtlaku a otevře cirkulační klapku. Motory sníží své otáčky a v prostoru bazénu je stále cirkulovaný vzduch.