Čidlo bazénové vody

Čidlo bazénové vody - příplatková výbava

Toto čidlo slouží k přímému řízení žádané teploty vzduchu v prostoru bazénu dle reálné teploty vody. Zákazníkovi tím odpadá nutnost nastavovat posun 2k v teplotě mezi bazénovou vodou a vzduchem.

Bazénáři určí místo, kam se namontuje jímka pro čidlo bazénové vody. V tomto místě musí být reálná teplota vody celý den, pro přesné měření. Čidlo může být i v nádrži s vodou. Poté se do jímky osadí čidlo, které má 2m integrovaný kabel. K čidlu se poté přivede kabel SYKFY 2x2x0,5, které se zavede až do rozvaděče Menerga, který je u jednotky. Na jednotce bude zobrazena teplota bazénové vody ve °C s 1 desetinným místem.